Storitve, ki vam jih ponujamo:

 

Računovodski servis AS
računovodske storitve AS » vodenje po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva;

» vodenje poslovnih knjig za samostojne podjetnike, družbe z omejeno odgovornostjo ter društva;

» obračun plač;

» vodenje registra osnovnih sredstev;

» spremljanje terjatev in obveznosti;

» vodenje delovne dokumentacije in izdelava splošnih aktov;

» ureditev zaposlitve novih delavcev;

» sestava poročil za potrebe davčnega organa in statističnega urada;

» svetovanje na področju davčne in delovne zakonodaje;

» izdelava mesečnih ali trimesečnih bilanc za potrebe poslovodstva ali samostojnega podjetnika;

» priprava dokumentacije za kredite;

» izdelava poslovnega načrta za razpise EU ali druge razpise;

Računovodske storitve, Finančna revizija, Priprava računovodskih izkazov, Knjigovodske storitve, Storitve davčnega svetovanja

Vreme